Rapoarte si studii

Raport evaluare legea 52 in anul 2016

Raport evaluare legea 52 in anul 2016.pdf


RAPORT DE ACTIVITATE AL PRIMARIEI COMUNEI MODELU AFERENT ANULUI 2018 CONFRORM LEGII 544 DIN 2001

RAPORT DE ACTIVITATE AL PRIMARIEI COMUNEI MODELU AFERENT ANULUI 2018 CONFRORM LEGII 544 DIN 2001.pdf


Raport de evaluare a implementării Legii nr.544/2001 pe anul 2017

Raport de evaluare a implementării Legii 544 în anul 2017 (1).pdf


Raport evaluare Legea nr.52/2003 în anul 2017

Raport de evaluare a implementării Legii nr.52 în anul 2017.pdf


Raport de evaluare a implementarii legii nr 52 - 2003 in anul 2015

Raport de evaluare a implementarii legii nr 52 - 2003 in anul 2015.pdf


Raport de evaluare a implementarii legii nr 544 - 2001 in anul 2015

Raport de evaluare a implementarii legii nr 544 - 2001 in anul 2015.pdf


Raport de acitivitate Primăria Comunei Modelu anul 2017- conform legii 544

Raport activitate al Primarie Comunei Modelu Conform legii 544.pdf


Raport de evaluare a implementarii Legii nr.52 din 2003 in anul 2003

Raport de evaluare a implementarii Legii nr.52 din 2003 in anul 2003.pdf


Raport de evaluare a implementării Legii nr.544 pe anul 2019

Raport de evaluare a implementării Legii nr.544 pe anul 2019.pdf


Raport de evaluare a implementarii legii nr.544 in anul 2018

Raport de evaluare a implementarii legii nr.544 in anul 2018.pdf


Raport de evaluare a implementarii legii nr.52 in anul 2018

Raport de evaluare a implementarii legii nr.52 in anul 2018.pdf


RAPORT DE ACTIVITATE AL PRIMARIEI COMUNEI MODELU AFERENT ANULUI 2019

RAPORT DE ACTIVITATE AL PRIMARIEI COMUNEI MODELU AFERENT ANULUI 2019.pdf


Raport de activitate Comuna Modelu aferent anului 2016 conform legii 544

Raport de activitate al primariei Comunei Modelu 2016 conform legii 544.pdf


Raportul Primarului privind starea economico-sociala a Comunei Modelu 2017

Raportul Primarului privind starea economico-socială a Comunei Modelu 2017.pdf


Raport evaluare legea 544 in anul 2016

Raport evaluare legea 544 in anul 2016.pdf


  • 1