Legislatie

Constitutia României

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/47355


Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/28009


Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare .

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/20173


Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/49915


OUG 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare .

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/51410


Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31413


OG nr. 27/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 233/2002, privind reglementarea activităţii de soluționare a petiţiilor

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/33817


Legea 18 fond funciar

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/1459


Legea 416 din 2001

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/29731


Legea 16/ 1996 privind arhivele nationale

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/57426


Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/55794


Legea 350 din 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/29453


LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/73527


LEGE nr. 98 din 8 aprilie 2009

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/104825


Principii ce rezultă din jurisprudența CEDO în cauzele privind neexecutarea hotărârilor judecătorești pronunțate împotriva unui debitor public

Principii ce rezultă din jurisprudența CEDO în cauzele privind neexecutarea hotărârilor judecătorești pronunțate împotriva unui debitor public.pdf


  • 1