Legislatie

LEGE nr. 100 din 19 mai 2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii

LEGE nr. 100 din 19 mai 2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii


LEGE nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integri

LEGE nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative


LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției

LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției


ORDONANŢĂ nr. 28 din 27 august 2008 privind registrul agricol

ORDONANŢĂ nr. 28 din 27 august 2008 privind registrul agricol


LEGE nr. 17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate pu

LEGE nr. 17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului


Legea 18 fond funciar

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/1459


Legea 416 din 2001

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/29731


Legea 16/ 1996 privind arhivele nationale

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/57426


Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/55794


Legea 350 din 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/29453